top of page

הצהרת שומאן (מאויירת)

 הצהרת שומאן

עורכי הסדרה הילה זהבי ושרון פרדו

 

ספר זה הוא פרויקט מיוחד בסדרת הספרים האירופים, יוזמה משותפת של מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן – גוריון בנגב ושל הוצאת הסברים אוב, תל אביב.

סדרה זו שמה לה למטרה להביא לראשונה לקוראי השפה העברית את כתבי היסוד של האמהות והאבות המכוננים של פרויקט איחודה של יבשת אירופה. הסדרה שואפת להיות מקור מהימן בשפה העברית לכתבי היסוד של פרויקט האינטגרציה האירופית, של המוסדות האירופיים המרכזיים ושל השחקנים והמדינות באירופה. בדרך זו יתאפשר לקוראים בישראל להיחשף למקורות החשיבה על פרויקט זה ולהגיון העומד בבסיסו של האיחוד האירופי.

הצהרת שומאן, הנאום שנשא רובר שומאן ב-9 במאי 1950, היא אחד הטקסטים המכוננים של האיחוד האירופי. ההצהרה מציעה את הקמתה של ישות חדשה בין צרפת לגרמניה, מיזם ששתי המדינות תהיינה שותפות שוות בו, לניהול משותף של ייצור הפחם והפלדה. הכוונה מאחורי מיזם משותף זה היתה שהוא יהיה צעד ראשון במיזוג האירופי, שהפך עם השנים, לאיחוד האירופי של ימינו. בהצהרה צרפת נטלה על עצמה את הובלת היוזמה להקמתה של אירופה חדשה על בסיס של שוויון מלא עם גרמניה, זאת, במקום להותיר את גרמניה, האויבת ההיסטורית שלה, כנועה וחלשה אחרי מלחמת העולם השנייה.

ההצהרה תורגמה לראשונה לעברית בשנת 2020, כחלק מהוצאתו לאור של ספרו של רובר שומאן "למען אירופה" בעברית. כעת היא רואה אור פעם נוספת, בצירוף איורים של ציטוטים נבחרים, שיצרו מאיירות גרמניות וישראליות, במטרה להנגיש את הטקסט לקהל הישראלי הרחב.

עורכי הסדרה מבקשים להודות לקרן קונרד אדנאואר - ישראל, לד"ר ביאטריס גורבנצ'י, לגברת סוזי דורינג פרסטון, ולגברת פליאנה קדם על התמיכה והשותפות בפרויקט. עוד מבקשים העורכים להודות גם לגברת גיל אלקבץ, על העזרה בהפקת הספר, לצוות מרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן – גוריון בנגב, ולחברי המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן – גוריון בנגב על תמיכתם ארוכת השנים במחקריהם ובעבודתם האקדמית.

הספר הופק בשיתוף ובתמיכת קרן קונרד אדנאואר – ישראל, במסגרת פעילות מרכז סימון וייל למחקר ולהוראת אירופה בת זמננו – מרכז למצויינות במחקר ובהוראת הלימודים האירופיים ע"ש ז'אן מונה, אוניברסיטת בן – גוריון בנגב.

רובר שומאן

הצהרת שומאן 1950

תרגום הצהרת שומאן מצרפתית לעברית: שירן בק

תרגום מצרפתית לערבית: אנואר סלים

עריכה לשונית (ערבית): אנואר סלים וד"ר מנצור נסאסרה

עריכה מדעית: ד"ר הילה זהבי ופרופ' שרון פרדו

ע. הפקה: גיל אלקבץ

 

מאיירות (לפי סדר הופעת האיורים)

עמית רימון, ישראל

 גרמניה ,Martha von Maydell

שמרית אלקנתי, ישראל

הדר ראובן, ישראל

סמדר בונן, ישראל

עינת צרפתי, ישראל

 גרמניה  ,Silke Bachmann

 

עיצוב עטיפה: עדי חן

איור הכריכה: סמדר בונן

עיצוב ועריכה גרפית: עדי חן, יעל ברור

 

היצירה יצאה לאור בתמיכת קרן קונראד אדנאואר בישראל

בשיתוף מרכז סימון וייל למחקר ולהוראת אירופה בת זמננו – מרכז למצויינות במחקר

ובהוראת הלימודים האירופיים ע"ש ז'אן מונה, אוניברסיטת בן – גוריון בנגב

 

הבאה לדפוס – הוצאת אוב, תל אביב

אין לשכפל, להעתיק, להקליט, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי – מכני, אופטי, או אחר – ללא אישור בכתב מהמו"ל ומבעלי הזכויות

כל הזכויות על האיורים שמורות ליוצרות ולמאיירות

אירופה לא תיבנה בבת אחת או לפי תוכנית

כללית: היא תיבנה דרך הישגים מוחשיים,

שייצרו תחילה ה סולידריות בפועל. איגודן

של האומות האירופיות מחייב את ביטול

היריבות עתיקת היומין בין צרפת לגרמניה.

על הפעולה שתינקט להתמקד בראש

ובראשונה בצרפת ובגרמניה.

הצהרת שומאן (9 במאי 1950)

‎‎‎מצרפתית :שירן בק

אי אפשר להבטיח את השלום העולמי בלי מאמצים

יוצרים ההולמים את גודל הסכנות המאיימות עליו.

התרומה שאירופה מאורגנת וחיה יכולה להעניק

לציוויליזציה היא הכרחית לקיום יחסי שלום.

זה למעלה מעשרים שנה נאבקת צרפת למען

אירופה מאוחדת, ומטרתה העיקרית הייתה תמיד

לשרת את השלום. אירופה לא אוחדה –

היינו במלחמה.

לשם כך ממשלת צרפת מציעה לפעול

לאלתר בתחום מוגבל אך מכריע.

ממשלת צרפת מציעה להעמיד את

כלל תוצרת הפחם והפלדה הצרפתית

והגרמנית תחת רשות עליונה משותפת,

במסגרת ארגון שיהיה פתוח להשתתפות

מדינות אירופיות אחרות.

שיתוף תוצרת הפחם והפלדה יבטיח

לאלתר יצירת בסיס משותף לפיתוח כלכלי,

צעד ראשון לפדרציה האירופית, וישנה

את גורלם של אותם אזורים שהתמסרו

זמן רב לייצור כלי מלחמה, שהם היו

קורבנותיהם הקבועים ביותר.

הסולידריות שתכונן כך בתחום הייצור

משמעה שכל מלחמה בין צרפת לגרמניה

לא זו בלבד שלא תעלה על הדעת, אלא תיעשה

בלתי אפשרית מבחינה חומרית.

הקמת יחידת ייצור רבת עוצמה, שתהיה

פתוחה לכל המדינות שירצו להשתתף

בה ובסופו של דבר תספק לכל המדינות

המאוגדות בה את מרכיבי היסוד של התוצרת התעשייתית באותם תנאים, תניח יסודות

ממשיים לאיחודן הכלכלי.

תוצרת זו תוצע לעולם כולו ללא הבחנה וללא

יוצא מן הכלל כדי לתרום להעלאת רמת

החיים ולקידום מפעלי שלום. בעזרת משאבים

מוגברים תוכל אירופה לפעול להגשמת אחת ממשימותיה העיקריות: פיתוח יבשת אפריקה.

כך יוגשם בפשטות ובמהירות מיזוג

האינטרסים ההכרחי לייסוד קהילה כלכלית,

שתשמש גרעין לקהילה רחבה ועמוקה

יותר של מדינות שזמן רב היו יריבות מכוח

פילוגים עקובים מדם.

באמצעות שיתוף של תוצרת יסוד וכינון

רשות עליונה חדשה, שהחלטותיה יחייבו

את צרפת, את גרמניה ואת המדינות

שיצטרפו אליה, תניח הצעה זו את היסודות

המוחשיים הראשונים לפדרציה אירופית,

שהיא הכרחית לשמירת השלום.

 

כדי לפעול להגשמת היעדים שהוגדרו כך,

ממשלת צרפת מוכנה לפתוח במשא ומתן

המושתת על היסודות שלהלן.

בהדרגה ייווצרו התנאים שיבטיחו באופן ספונטני

את חלוקת הייצור הרציונלית ביותר ברמת הפריון הגבוהה ביותר.

 

שלא כקרטל בין-לאומי, הנוטה לחלוקה ולניצול

של השווקים הלאומיים באמצעות הסדרים כובלים ושמירה על רווחים גבוהים, הארגון המתוכנן יבטיח

את מיזוג השווקים ואת הרחבת הייצור.

 

העקרונות וההתחייבויות העיקריות שהוגדרו

לעיל יפורטו באמנה שתיחתם בין המדינות ותוגש לאשרור הפרלמנטים. המשא ומתן הנחוץ כדי

לקבוע את צעדי היישום יתנהל בסיוע בורר שימונה בהסכמה משותפת; על הבורר יהיה מוטל לדאוג לכך שההסכמים יעלו בקנה אחד עם העקרונות, ובמקרה של מחלוקת ללא מוצא יחליט איזה פתרון לאמץ

המשימה המוטלת על הרשות העליונה המשותפת

תהיה להבטיח בהקדם האפשרי את המודרניזציה

של הייצור ואת שיפור איכותו; את אספקת הפחם והפלדה בתנאים זהים לשוק הצרפתי ולשוק

הגרמני וכן לשוקי המדינות החברות; את פיתוח

היצוא המשותף אל מדינות אחרות; את השוויון

בשיפור תנאי החיים של העובדים בתעשיות אלו.

 

כדי להשיג את היעדים הללו מתוך התנאים

הנבדלים מאוד שבהם שרוי כיום הייצור במדינות החברות, יש לנקוט באופן זמני כמה צעדים, ובהם יישום תוכנית ייצור והשקעה, כינון מנגנונים לאיזון מחירים ויצירת קרן הכשרה שתסייע לרציונליזציה

של הייצור. תנועת הפחם והפלדה בין המדינות

החברות תהיה פטורה לאלתר מכל מכס ולא

תושפע מעלויות הובלה דיפרנציאליות. 

הרשות העליונה המשותפת, הממונה

על ניהול התוכנית כולה, תורכב מאנשים

עצמאיים שימנו הממשלות על יסוד ייצוג

שווה; יושב ראש ייבחר בהסכמה משותפת

בין הממשלות; החלטות הרשות יהיו

מחייבות בצרפת, בגרמניה ובשאר המדינות

החברות. צעדים הולמים יגדירו את דרכי

הערעור על החלטות הרשות העליונה

על נציג של האומות המאוחדות ברשות יהיה

מוטל להגיש דוח פומבי לאומות המאוחדות

פעמיים בשנה, ובו יסקור את פעילות הארגון

החדש, בעיקר בנוגע למילוי מטרותיו בתחום

שמירת השלום.

 

מוסד הרשות העליונה אינו מחליט מראש

כלל מה תהיה שיטת הבעלות על המפעלים.

בביצוע משימתה תתחשב הרשות העליונה

בסמכויות הרשות הבין-לאומית לחבל הרוהר ובהתחייבויות מכל סוג החלות על גרמניה,

כל עוד יישארו בתוקף.

bottom of page