top of page
Books

האירופים

סדרת ספרים זו שמה לה למטרה להביא לראשונה לקוראי השפה העברית את כתבי היסוד של האמהות והאבות המכוננים של פרויקט איחודה של יבשת אירופה. הסדרה שואפת להיות מקור מהימן בשפה העברית לכתבי היסוד של פרויקט האינטגרציה האירופית, של המוסדות האירופיים המרכזיים ושל השחקנים והמדינות באירופה. בדרך זו יתאפשר לקוראים בישראל להיחשף למקורות החשיבה על פרויקט זה ולהיגיון העומד בבסיסו של האיחוד האירופי.

ריכרד נ' קודנהובה-קלרגי

פאן אירופה.png

הרוזן ריכרד נ' קודנהובה־קלרגי הוא מייסד תנועת האיחוד הפאן־אירופי, שקמה לאחר סוף מלחמת העולם הראשונה וקידמה את רעיון איחודה של יבשת אירופה. פאן־אירופה, ספרו משנת 1923, הוא מדריך לעקרונות היסוד הנדרשים כדי להביא את עמי אירופה לתמוך ברעיון איחודה הפדרלי של היבשת. 

רובר שומאן

למען אירופה.png

למען אירופה הוא הספר הראשון בסדרת הספרים האירופים. רובר שומאן, אבי אירופה המאוחדת, מסמל באישיותו את תפקידה של הנצרות הקתולית בכינון הקהילות האירופיות והאיחוד האירופי של ימינו. שומאן השמיד את מרבית כתביו המוקדמים במנוסתו מהגסטפו, אך בכל זאת הותיר אחריו את ספרו זה, למען אירופה, הרואה אור לראשונה בעברית. 

ולטר הלשטיין

Screenshot 2023-11-07 120254.jpg

ולטר הלשטיין היה פרופסור למשפטים, נשיא אוניברסיטת פרנקפורט, דיפלומט, מדינאי, חבר בית הנבחרים של גרמניה ונשיאה הראשון של הנציבות האירופית – הזרוע המבצעת של הקהילה הכלכלית האירופית, שהיא אחת משלוש הקהילות האירופיות שעל יסודותיהן הוקם האיחוד האירופי. על אף כל פעילותו זו, נראה שההיסטוריה כמעט שכחה את פועלו של הלשטיין, וספר זה, הרואה עתה אור בעברית, עשוי להאיר הן את דמותו הייחודית והן כמה מהצדדים הפחות מוכרים של פרויקט האינטגרציה האירופית.

שומאן כריכה לאתר.png

הנס-פטר שוורץ

מדינאי אירופי.png

קונרד אדנאואר,  היה לא רק דמות מפתח בשיקומה ובהתאוששותה של ארצו מנזקי מלחמת העולם השנייה, אלא גם שותף מרכזי במיזמי הקהילה הבין־לאומית, שתרמו לגיבושו גוש המדינות המערבי בתקופת המלחמה הקרה והפכו את מערב גרמניה לכוח מוביל בו. ספר זה סוקר את המהלכים הפוליטיים והדיפלומטיים שהוביל אדנאואר בשנים המכריעות 1950–1952

רובר שומאן

ספר זה הוא פרויקט מיוחד בסדרת האירופים. הנאום שנשא רובר שומאן במאי 1950 , הוא אחד הטקסטים המכוננים של האיחוד האירופי. ההצהרה תורגמה לראשונה לעברית בשנת 2020 , כחלק מהוצאתו לאור של ספרו של רובר שומאן "למען אירופה". כעת היא רואה אור פעם נוספת, בצירוף איורים של ציטוטים נבחרים, שיצרו מאיירות גרמניות וישראליות, במטרה להנגיש את הטקסט לקהל הישראלי הרחב.

bottom of page